auto

Co powinna zawierać umowa kupna-sprzedaży samochodu?

Umowa kupna-sprzedaży aut zdaje się być dokumentem znacznie prostym. Niestety – wiele umów źle sporządzonych wywołało duże skutki prawne, a tych chce unikać zarówno kupujący, jak i sprzedający. Zdarza się też tak, że któraś ze stron celowo konstruuje umowę w sposób określony w celu otrzymania korzyści. W dzisiejszym artykule przeanalizujemy klasyczną umowę kupna-sprzedaży z uwzględnieniem jej punktów szczególnych. Zapraszamy do lektury!

Jakie informacje zawiera umowa kupna-sprzedaży?

Wbrew pozorom umowa kupna-sprzedaży auta nie jest ważna wyłącznie dla obu stron transakcji. Wgląd do niej mają także różne urzędy i instytucje – m.in. wydział komunikacji, skarbówka oraz towarzystwo ubezpieczeniowe.  Pomimo wielu mitów dotyczących zastosowania określonej struktury papieru warto podkreślić, że tytułowa umowa zachowuje swą moc prawną bez względu na rodzaj stosowania papieru, a zatem może być to zwyczajna kartka. Umowę kupna-sprzedaży należy przygotować w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla obu stron transakcji. Dokument powinien zawierać następujące dane obu tych stron :

– adres zamieszkania, numer PESEL, imię oraz nazwisko, numer dowodu osobistego, serię dowodu, organ wydawniczy, datę sprzedaży auta

– dane pojazdu – markę, model, rok produkcji, numer rejestracyjny, cenę auta oraz numer VIN

W przypadku kupna na firmę należy uwzględnić dane takie jak nazwa, adres siedziby oraz REGON. Nie wolno zapominać o najważniejszym, czyli podpisach obu stron. Dzięki nim umowa zyskuje moc prawną, a transakcja jest zgodna z przepisami prawa. Wiele osób spisuje umowę w sposób ręczny – oczywiście taka umowa także zachowuje moc prawną, ale dla bezpieczeństwa transakcji najrozsądniej jest skorzystać z gotowych formularzy i wzorów dostępnych w internecie. Wówczas wystarczy uzupełnić odpowiednie ramki.

Formalności, które należy dopełnić po podpisaniu umowy

Po podpisaniu umowy i dokonaniu transakcji zarówno kupujący, jak i sprzedający muszą dokonać kilku ważnych formalności. Sprzedający, który przekazuje kupującemu polisę OC powinien w ciągu 14 dni zawiadomić swoje towarzystwo ubezpieczeniowe o dokonaniu transakcji. O sprzedaży auta wiedzieć powinien także stosowny wydział komunikacji w którym pojazd był zarejestrowany – wizyta w wydziale służy przedstawieniu tytułowej umowy. Z kolei kupujący ma równo 30 dni na dokonanie rejestracji nabytego pojazdu oraz rozliczenie w urzędzie skarbowym w którym powinien wypełnić formularz PCC-3. Jego wzór również można znaleźć w sieci.

Nieco odmiennie sytuacja wygląda w przypadku zakupu auta przez firmę. Wówczas przedstawienie umowy kupna-sprzedaży nie jest wymagane, wystarczy faktura VAT w której mimo wszystko warto uwzględnić zapisy dotyczące faktu, iż pojazd jest wolny od wad prawnych, roszczeń osób trzecich i nie stanowi przedmiotu postępowania, ani zabezpieczenia. Tego typu klauzulę warto zawrzeć też w samej umowie sprzedażowej. Przezorny zawsze ubezpieczony…

Tekst przy współpracy z https://www.centercar.pl/.